عایق های تخصصی 44

محصولات ساختمانی 44 با هدف توسعه کاربرد نسل جدید عایق های رطوبتی و حرارتی و جایگزینی عایق های سنتی جهت رسیدن به بالاترین خواص و با توجه به اهمیت استفاده صحیح از عایق های رطوبتی و حرارتی به همراه صرفه جویی در مصرف انرژی عایق های زیر را به همین منظور خدمت مشتریان محترم عرضه نموده است.

عایق های  44

عایق رطوبتی نفوذی
(سفارش فقط تلفنی)
عایق رطوبتی چندمنظوره تک جزئی
(سفارش فقط تلفنی)
عایق دوجزئی با خاصیت الاستیک بالا
(سفارش فقط تلفنی)
عایق دوجزئی با خاصیت الاستیک متوسط
(سفارش فقط تلفنی)
ملات ترمیم بتن دو جزئی
(سفارش فقط تلفنی)
چسب بتن
(سفارش فقط تلفنی)
کاتالوگ عایق آستری تک جزئی
(سفارش فقط تلفنی)
ملات آب بند دو جزیی با گیرش سریع
(سفارش فقط تلفنی)