پروژه ها

محصولات ساختمانی 44 با بهره گیری از تیمی متشکل از مهندسان و طراحان مجرب با هدف تامین، مشاوره و اجرا مصالح نوین ساختمانی به خصوص در زمینه رنگ، رزین، جوهر و خمیرهای رنگ، اپوکسی، عایق ها و افزودنی های بتن فعالیت می نماید.

در اینجا قصد داریم مقالات اجرای رنگهای دکوراتیو در پروژه ها را در اختیارتان قرار دهیم.

اجرای رنگ Aretino

اجرای رنگ Atlantis

اجرای رنگ Lineo Legno

اجرای خمیر Mantovano

اجرای رنگ morina