اخبار

محصولات ساختمانی 44 با بهره گیری از تیمی متشکل از مهندسان و طراحان مجرب با هدف تامین، مشاوره و اجرا مصالح نوین ساختمانی به خصوص در زمینه رنگ، رزین، جوهر و خمیرهای رنگ، اپوکسی، عایق ها و افزودنی های بتن فعالیت می نماید.

در اینجا قصد داریم اخبار مرتبط را در اختیارتان قرار دهیم.

شرکت در بیستمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین تهران بهمن 99