بیستمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین (تهران)

شرکت در بیستمین نمایشگاه بین المللی

رنگ، رزین، پوشش های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری

11 الی 14 بهمن ماه 1399 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران